آموزش جامع کتیا catia

آموزش کتیا سالید ورک استاتیک مقاومت مصالح

آموزش کتیا: نرم افزار Catia را می توان جامع ترین نرم افزار موجود در زمینه CAD-CAM-CAE دانست. این نرم افزار محصولی از شرکت معتبر نرم افزاری Dassault Systems بوده و بیش از 50 محیط کاری مختلف را شامل می شود. Catia مخفف عبارت Computer Aided Three dimensional Integrated Application می باشد. به کمک محیط های مختلف این نرم افزار می توان مراحل مختلف طراحی یک محصول از ایده اولیه تا پایان عمر کاری را مدیریت نمود.

catia جزء معدود نرم افزارهایی است که صنایع بزرگ مانند هوافضا و شرکت های خودروسازی از آن در هر سه زمینه CAD-CAM-CAE به طور فراوان استفاده می کنند.

دوره های آموزش کتیا catia

 گروه فنی مهندسی مکانیک نوین به اولین و تنها تولید کننده تخصصی محصولات آموزشی مهندسی مکانیک با استفاده از تجربه صنعتی چندین ساله مولفان خود محصولات زیر را در رابطه با آموزش نرم افزار کتیا ارائه می نماید:

این محصول مجموع 2 مجموعه آموزشی کتیا مدلسازی، مونتاژ و نقشه کشی صنعتی و  طراحی سطوح پیچیده + کاربردهای مهندسی می باشد. قیمت هر مجموعه به تنهایی 15500 تومان می باشد اما قیمت بسته جامع آموزش کتیا با 10 در صد تخفیف برابر با 28000 هزار تومان می باشد.

24 ساعت آموزش به شیوه مالتی مدیا (251 مبحث آموزشی)

آموزش کامل طراحی دو بعدی، مدلسازی سه بعدی، مونتاژ قطعات، نقشه کشی صنعتی، طراحی سطوح، کار با ابر نقاط، ورقکاری، آنالیزهای مهندسی، طراحی مکانیزم ها، طراحی اتصالات جوشی در نرم افزار کتیا

مثال های متعدد دارای کاربرد صنعتی

کامل ترین مجموعه آموزشی به زبان فارسی

همراه با نرم افزار Catia v5 r21 32 Bit & 64 Bit

آموزش محیط های Sketcher, Part Design, Assembly Design, Drafting, Generative Shape Design, Digitized Shape Editor, DMU Kinematics, Structural Analysis, Weld Design از نرم افزار Catia v5.

 مباحث آموزشی مطرح شده در این مجموعه عبارت است از:

شروع به کار با نرم افزار Catia

آشنایی با نرم افزار Catia

بررسی روند کار در نرم افزارCatia

ایجاد ترسیمه های دو بعدی(Sketch Design)

ترسیم خط به وسیله دستور (Line)

روش های ایجاد دایره (Circle)

روش های ترسیم کمان (Arc)

سایر روش های ایجاد خط

روش های ایجاد مستطیل و چند ضلعی ها (1)

روش های ایجاد مستطیل و چند ضلعی ها (2)

ایجاد منحنی به وسیله دستور Spline

ترسیم بیضی و سهمی

ایجاد ترسیمه به وسیله دستور Profile

 ویرایش اندازه ها در کتیا و قیدگذاری روی آن ها

انجام تنظیمات محیط Sketcher

گرد کردن گوشه های ترسیمه (دستور Fillet)

حذف کردن قسمت های اضافی ترسیمه (دستور Trim)

سایر دستورات نوارابزار Relimitations

دستورات نوارابزار Transformation

اندازه گذاری ترسیمه با اجرای دستور Constraint

قیدگذاری ترسیمه ها : دستور Constraints Defined in Dialog Box

قیدگذاری ترسیمه ها : ایجاد قید مماس بودن (Tangency) و هم مرکزی (Concentricity)

انجام یک پروژه عملی در رابطه با قید گذاری ترسیمه ها

بررسی نکات پیشرفته قیدگذاری ترسیمه ها

اجرای دستورات Contact Constraint, Fix Together, Multi Constraint و Auto Constraint

متحرک سازی ترسیمه های دو بعدی: (Animate Constraint)

تصویر کردن لبه های مدل با اجرای دستور

Project 3D Elements

آموزش کتیا مدلسازی

ایجاد مدل های سه بعدی کتیا

تبدیل ترسیمه به مدل های سه بعدی با استفاده از دستور Pad

اجرای دستور Multi-Pad

ایجاد حفره روی مدل به وسیله Pocket

ایجاد مدل های مدور با اجرای دستور Shaft

ایجاد حفره های مدور روی مدل (Groove)

ایجاد سوراخ روی مدل به وسیله دستور Hole

نحوه اجرای دستور Rib

اجرای دستور Slot

دستور Multi-Sections Solid

دستور Removed Multi-Sections Solid

کار بر روی مدل های سه بعدی کتیا و ویرایش آن ها (Dress up Features)

گرد کردن لبه های مدل به وسیله دستور Edge Fillet

سایر روش های گرد کردن لبه های مدل

ایجاد پخ روی لبه های مدل: Chamfer

شیبدار کردن لبه های مدل با اجرای دستور Draft

پوسته ای کردن مدل به وسیله دستور Shell

بررسی سایر گزینه های نوارابزار Dress up Features

اجرای دستور Stiffener

تعیین جنس و سایر خصوصیات مدل سه بعدی

مشاهده مدل سه بعدی به صورت برش خورده (Sectioning)

دستورات نوارابزار Transformation

جابجا کردن مدل (Translation)

چرخاندن مدل (Rotate)

ایجاد قرینه از مدل (دستور Symmetry)

ایجاد کپی از اشیاء در راستاهای طولی (Rectangular Pattern)

ایجاد کپی از اشیاء در راستاهای طولی (2)

ایجاد کپی از اشیاء در راستاهای دایروی (Circular Pattern)

ایجاد کپی از اشیاء در راستاهای دایروی (2)

ایجاد کپی از اشیاء در راستای دلخواه

تغییر اندازه مدل در راستاهای گوناگون (Scale)

ایجاد عناصر هندسی در کتیا

ایجاد نقطه در فضای سه بعدی (Point)

ایجاد نقطه در فضای سه بعدی (2)

ایجاد نقطه در فضای سه بعدی (3)- ایجاد خط در فضا (Line)

ایجاد خط در فضا (Line) (2)

ایجاد صفحات کاری (Plane)

ایجاد صفحات کاری (2)

پروژه های مدلسازی کاربردی

پروژه مدلسازی دو بعدی: ایجاد ترسیمه شاتون یک موتور شعاعی

ایجاد ترسیمه شاتون یک موتور شعاعی: (2)

ایجاد ترسیمه شاتون یک موتور شعاعی: (3)

پروژه مدلسازی سه بعدی: ایجاد مدل یک پیستون

ایجاد مدل یک پیستون: (2)

ایجاد مدل یک پیستون: (3)

پروژه تبدیل ترسیمه به مدل سه بعدی: ایجاد مدل سه بعدی شاتون

ایجاد مدل سه بعدی شاتون (2)

ایجاد مدل سه بعدی شاتون (3)

ایجاد مدل سه بعدی شاتون (4)

قید گذاری و مونتاژ قطعات در محیط Assembly Design از نرم افزار کتیا

آشنایی با محیط

Assembly Design

قید گذاری بین قطعات (دستورات نوارابزار Constraint)

تکرار اشیاء در محیط

Assembly

جابجا کردن قطعات مجموعه مونتاژی (1)

پروژه ایجاد مجموعه مونتاژی موتور شعاعی

قید گذاری بین قطعات مجموعه مونتاژی (1)

طراحی قطعات در محیط Assembly Design (طراحی از بالا به پایین)

قید گذاری بین قطعات مجموعه مونتاژی (3)

آنالیز تداخل بین قطعات

مشاهده مجموعه مونتاژی به صورت برش خورده

قید گذاری بین قطعات مجموعه مونتاژی (4)

ایجاد زیر مجموعه مونتاژی (Sub-Assembly)

ویرایش قطعات مجموعه مونتاژی (1)

ادامه مراحل ایجاد زیر مجموعه مونتاژی

ایجاد مجموعه مونتاژی اصلی

تکمیل مدل مجموعه مونتاژی

ایجاد نماهای انفجاری از مجموعه های مونتاژی

 ایجاد نقشه های ساخت در محیط Drafting از نرم افزار کتیا

آشنایی با محیط Drafting

تهیه نماها از قطعات (1)

تهیه نماها از قطعات (2)

بررسی دستورات نوارابزار Views

ایجاد نماهای برش خورده (Section View)

تهیه نماهای جزئی

ایجاد نماهای پیشرفته (1)

ایجاد نماهای پیشرفته (2)

اندازه گذاری نقشه ها (1)

تهیه نقشه از مجموعه های مونتاژی و شماره گذاری آن ها

ایجاد جدول قطعات از مجموعه های مونتاژی

 

ایجاد عناصر هندسی

آشنایی با محیط Generative Shape Design

ایجاد نقطه به وسیله دستور Point

ایجاد خط با اجرای دستور Line

ایجاد صفحات کاری به وسیله دستور Plane

اجرای دستورات نوارابزار Wireframe

سایر روش های اجرای دستورات نوارابزار Wireframe

روش های مختلف اجرای دستور Plane

مثالی از کاربرد دستورات نوارابزار Wireframe

ایجاد سطوح با استفاده از دستورات نوارابزار Surfaces

اجرای دستور Extrude

ایجاد سطوح مدور با اجرای دستور Revolve

ایجاد کره و استوانه

اجرای دستور Offset Surface

اجرای دستور Multi-Sections Surface

نکات مربوط به دستور Multi-Sections Surface

اجرای دستور Blend

پر کردن قسمت های خالی به وسیله دستور Fill

اجرای دستور Sweep

ایجاد منحنی های پیشرفته

ایجاد منحنی های چند تکه به وسیله دستور Polyline

اجرای دستور Circle - ایجاد منحنی به وسیله دستور Spline

ایجاد منحنی مارپیچ به وسیله دستور Helix

اجرای دستور Spiral

انجام عملیات بر روی منحنی ها

تصویر کردن منحنی ها به وسیله دستور Projection

نکات دیگری از دستور Projection

یافتن منحنی حاصل از تقاطع سطوح به وسیله دستور Intersection

ترکیب منحنی ها در فضا به وسیله دستور Combine

گرد کردن محل تقاطع منحنی ها به وسیله دستور Corner

متصل کردن منحنی ها به وسیله دستور Connect Curve

اجرای دستورات Parallel Curve و 3D Curve Offset

اجرای دستور Conic

انجام عملیات بر روی سطوح (نوارابزار Operation)

متصل کردن سطوح به وسیله دستور Join

اجرای دستور Split

حذف کردن سطوح (دستور Trim)

نکاتی از دستور Trim

گرد کردن لبه های سطوح (دستور Edge Fillet)

اجرای دستور Shape Fillet

دستورات Chordal Fillet و Face-Face Fillet

دستورات Boundary و Extract

پروژه مدلسازی تیغه دستگاه چرخ گوشت

ایجاد منحنی سطح مقطع تیغه دستگاه چرخ گوشت

ایجاد منحنی مارپیچ مقطع تیغه دستگاه چرخ گوشت

ایجاد سطح خارجی تیغه دستگاه چرخ گوشت

تکمیل مدل تیغه دستگاه چرخ گوشت

پروژه عملی: مدلسازی دکمه چرخشی

ایجاد منحنی های ابتدایی

ایجاد سطوح مدل

تکمیل نهایی مدل

مدلسازی بر روی ابر نقاط (محیط Digitized Shape Editor)

آشنایی با محیط Digitized Shape Editor

وارد کردن فایل ابر نقاط دستگاه سشوار و مش بندی آن

ایجاد منحنی های قسمت اول مدل (1)

ایجاد منحنی های قسمت اول مدل (2)

مدلسازی سطح قسمت اول دستگاه سشوار

ایجاد سطح قسمت اصلی دستگاه سشوار

ایجاد منحنی های قسمت جلویی

مقایسه سطوح ایجاد شده با فایل ابر نقاط

ایجاد منحنی های اضافی قسمت جلویی

مدلسازی سطح قسمت جلویی

بر طرف کردن عدم انطباق ها و تکمیل نهایی مدل دستگاه سشوار

 

طراحی مکانیزم ها در محیط DMU Kinematics

آشنایی با محیط DMU Kinematics

ایجاد مجموعه مونتاژی یک مکانیزم ساده

شبیه سازی مکانیزم ساده و تهیه انیمیشن

تهیه نمودار سرعت و شتاب مکانیزم ساده

شبیه سازی مکانیزم لغزنده – لنگی

ایجاد مجموعه مونتاژی مکانیزم (1)

ایجاد مجموعه مونتاژی مکانیزم (2)

شبیه سازی مکانیزم لغزنده- لنگی و تهیه انیمیشن

تهیه نمودار سرعت و شتاب مکانیزم لغزنده- لنگی - تهیه نمودار سرعت و شتاب یک نقطه خاص از مکانیزم لغزنده- لنگی

تعریف اتصالات و مفصل ها (Joints) در محیط DMU Kinematics

تعریف اتصالات و مفصل ها (Joints) در محیط (1) DMU Kinematics

تعریف اتصالات و مفصل ها (Joints) در محیط (2) DMU Kinematics

تعریف اتصالات و مفصل ها (Joints) در محیط (1) DMU Kinematics

شبیه سازی مکانیزم بادامک و پیرو

ایجاد مجموعه مونتاژی مکانیزم بادامک و پیرو (1)

ایجاد مجموعه مونتاژی مکانیزم بادامک و پیرو (2)

ایجاد مجموعه مونتاژی مکانیزم بادامک و پیرو (3)

شبیه سازی مکانیزم بادامک و پیرو

تهیه نمودار سرعت و شتاب مکانیزم بادامک و پیرو

شبیه سازی مکانیزم بازوی رباتیک

ایجاد مجموعه مونتاژی مکانیزم بازوی رباتیک (1)

ایجاد مجموعه مونتاژی مکانیزم بازوی رباتیک (2)

شبیه سازی مکانیزم و تهیه انیمیشن - تهیه نمودار سرعت و شتاب مکانیزم بازوی رباتیک

تحلیل اجزای محدود تیرها و کمان ها (المان های یک بعدی)

تهیه مدل تیر یک سر گیردار

انجام تحلیل در محیط Generative Structural Analysis

ویرایش مدل و انجام مجدد آنالیز

تحلیل کمانش ستون یک سر گیردار

آنالیز مودال یک تیر L شکل

تحلیل یک تیر با بارگذاری عرضی

تحلیل اجزای محدود ورق ها و پوسته ها (المان های دو بعدی)

تحلیل استاتیکی یک استوانه تحت فشار داخلی

آنالیز کمانش استوانه تحت بار محوری

آنالیز مودال پوسته استوانه ای

تحلیل اجزای محدود با استفاده از المان های سه بعدی

آنالیز استاتیکی یک قاب

آنالیز کمانش یک شاتون تحت با محوری

آنالیز مودال قاب سه بعدی

آنالیز استاتیکی پیستون تحت فشار

طراحی اتصالات جوشی در محیط Weld Design

اجرای دستور (1) Fillet Weld

اجرای دستور (2) Fillet Weld

اجرای دستور (3) Fillet Weld

ایجاد اتصال جوشی دو طرفه

اجرای دستور (1) Butt Weld

اجرای دستور (1) Butt Weld

بررسی سایر دستورات نوارابزارWelds

 

قیمت اصلی (بدون تخفیف) : 31000 تومان

سفارش محصول و پرداخت آنلاین مبلغ سفارش با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب (قیمت با تخفیف عادی + تخفیف ویژه = 28000 تومان)

سفارش محصول و پرداخت وجه پس از دریافت با استفاده از سیستم پرداخت در محل (قیمت با تخفیف عادی: 29000 تومان)

توجه: استفاده از روش پرداخت آنلاین موجب هزینه کمتر سفارش و پست شده و زمان رسیدن محصول را کاهش می دهد. جهت اطلاعات بیشتر به صفحه راهنمای خرید مراجعه فرمایید. 

 

آموزش تصویری دروس دانشگاهی:

آموزش تصویری مقاومت مصالح

آموزش تصویری مفاهیم استاتیک

آموزش تصویری درس دینامیک

آموزش مفاهیم ترمودینامیک 1

آموزش مکانیک سیالات (1 و 2)

آموزش تحلیل سازه ها

آموزش مکانیک خاک

بسته جامع استاتیک و مقاومت مصالح

آموزش تصویری ریاضیات 1 دانشگاهی

آموزش تصویری ریاضی 2 دانشگاهی

آموزش نرم افزار های مهندسی:

بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی مکانیک

آموزش جامع آباکوس 6.14 (ویرایش دوم) 

آموزش کاربردی پاورمیل

آموزش جامع Fluent به همراه Gambit (ویرایش دوم) 

کتیا: مدلسازی، مونتاژ و نقشه کشی صنعتی

کتیا: طراحی سطوح +کاربردهای پیشرفته

آموزش جامع ابر نقاط و مهندسی معکوس در کتیا

کتیا: طراحی قالب تزریق پلاستیک

آموزش ماشینکاری در کتیا

بسته جامع آموزش کتیا

بسته جامع آموزش Solidworks 2014

بسته جامع آموزش AutoCad 2012

آموزش جامع Ansys: مکانیک جامدات، حرارت و سیالات

آموزش جامع و کاربردی Ansys Workbench

آموزش جامع Pro Engineer

آموزش جامع اتودسک اینونتور

آموزش کاربردی Matlab

آموزش کریر (Carrier)

منابع علمی و فنی:


جزوه های درسی مهندسی مکانیک

مجموعه کتاب های الکترونیک مهندسی مکانیک

بسته جامع پایپینگ و جوشکاری

فیلم آموزش جوشکاری

برنامه سال 94:

آموزش درس نقشه کشی صنعتی

آموزش ریاضیات مهندسی

آموزش معادلات دیفرانسیل

 

 

 

 

توجه 1- تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است 2-براساس ماده 23 قانون حمايت حقوق مولفان، کليه آثار ارائه شده در اين وب‌سايت با مجوز از صاحب امتياز اثر مي‌‌باشد/" کليه محصولات فرهنگي درسايت اين فروشگاه با هلوگرام وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي به فروش مي‌رسد. 3-قيمت کليه کالاها در سايت بروز ميباشد. 4-در صورت باز نشدن بسته های ارسال شده، مشتری سفارش دهنده تا یک هفته امکان انصراف از خرید و بازگرداندن محصول را دارد.

اخبار و اطلاعیه ها

ویرایش جدید آموزش Fluent و آموزش Abaqus 6.14 آماده شد! 

آموزش ابر نقاط و مهندسی معکوس در کتیا آماده شد!

آموزش جامع و کاربردی Ansys Workbench آماده شد!

خرید حضوری محصولات مکانیک نوین از نمایندگی های سراسر کشور ممکن گردید!

آموزش تصویری ریاضی 2 دانشگاهی آماده شد. (92/06/14)

آموزش جامع آباکوس آماده شد! 

آموزش تحلیل سازه ها و آموزش مکانیک خاک به وب سایت عمران نوین افزوده شد!

تصویر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به محصولات مکانیک نوین در سایت قرار گرفت!

نماد اعتماد الکترونیک به وب سایت مکانیک نوین اعطاء گردید!

آموزش ماشینکاری در کتیا آماده شد!

 

 

آموزش کتیا