آموزش اتوکد 2016 بسته جامع آموزش اتوکد 2016 :

اتوکد 2016 آخرین نسخه از این نرم افزار محبوب و پرکاربرد می باشد. بیش از 20 سال از ورود Autocad به کشورمان می گذرد و مدت هاست که آشنایی و تسلط بر اتوکد به شرط ابتدایی و لازم برای استخدام در اکثر رشته های مهندسی مانند مکانیک، عمران، معماری، برق و حتی صنایع گردیده است. 

در مجموعه آموزشی که ملاحظه می کنید جدیدترین و کامل ترین مجموعه آموزش دو بعدی و سه بعدی نرم افزار اتوکد که در ورژن 2016 انجام گرفته است را می توانید ملاحظه فرمایید. این محصول در 3 DVD و همراه با نرم افزار اتوکد 2016 تهیه شده که شامل بیش از 20 ساعت آموزش مالتی مدیا به زبان فارسی می باشد. در ادام همی توانید عناوین سرفصل ها و درس های این مجموعه آمورشی را ملاحظه فرمایید:

عناوین سطح مقدماتی:
فصل اول : مروری بر محیط کاری اتوکد 2016
– آشنایی با محیط کاری اتوکد
– معرفی Ribbon ها
– استفاده از خط فرمان
– قرار گیری پالتها
– نوار وضعیت

– ذخیره کردن فضای کاری
– سفارشی کردن محیط کاری اتوکد
فصل دوم : شروع کار در Autocad 2016
– ایجاد یک ترسیم جدید
– ایجاد یک ترسیم بر اساس الگوی از پیش تعریف شده
– کاربرد ویزارد در ایجاد ترسیم
– بازکردن و ذخیره نمودن یک ترسیم
فصل سوم : آشنایی با نحوه ترسیم اشیاء اولیه
– معرفی سیستم مختصات کارتزین
– ایجاد نقطه و تنظیمات مربوط به آن
– ترسیم خط در سیستم مختصات کارتزین
– سیستم مختصات قطبی
– ترسیم دایره
– سایر روش های رسم دایره
– رسم کمان
– ایجاد چند خطی (Pline)
– ترسیم چند ضلعی منتظم (Polygon)
– کاربرد نقطه در تقسیم اشکال

آموزش اتوکد 2016
فصل چهارم : بررسی مبحث انتخاب و ویرایش اشیا
– حذف و جابجا کردن اشیا
– دستورات اولیه انتخاب اشیا
– دستورات تکمیلی انتخاب اشیا
– انتخاب سریع اشیا
– کاربرد فیلتر در انتخاب اشیا
– کپی کردن اشیا با استفاده از فرمان Copy
– کپی کردن اشیا با استفاده از فرمان Offset
– قرینه یابی و چرخاندن اشیا
– مقیاس دهی به اشیا
فصل پنجم : نحوه استفاده از قابلیت Snap در نقطه یابی
– معرفی و انتخاب ابزار Snap
– آشنایی با انواع Snapها
– کاربرد Snapها در دایره ، کمان و بیضی
– سایر روشهای نقطه یابی توسط Snapها
– فعال نمودن دائمی Snapها
– نقطه یابی به کمک ابزارهای Snap FromوOtrack
ردیابی قطبی (Polar Tracking)
– تنظیمات Snap
– ایجاد شبکه نقاط
– تولید نقشه های ایزومتریک
– آشنایی با Dynamic Input
– تنظیمات Dynamic Input
فصل ششم : بررسی نحوه بزرگنمایی و تغییر نمای جاری
– تغییر درجه بزرگنمایی
– فرمان Zoom Dynamic
– مقیاس دهی به صفحه نمایش
– تبدیل ترسیم به حداکثر ابعاد
– سایر گزینه های فرمان Zoom
– جابجا کردن نمای جاری
فصل هفتم : آشنایی با دستورات تکمیلی در ترسیم اشیا
– خطوط و نیم خط های بی نهایت مرکزگرا و موازی
– رسم خطوط چند لایه
– ترسیم مستطیل
– ترسیم رینگ (Donut)
– فرمان Spline
– ترسیم بیضی
– ایجاد ماسک
– تولید ابر
فصل هشتم : بررسی خواص مربوط به اشیا
– معرفی خواص اشیا
– تعیین رنگ اشیا
– تعیین نوع خط
– تعیین مقیاس ، وزن و ضخامت خط
– ویرایش خواص اشیا
فصل نهم : آشنایی با نحوه کار کردن با لایه ها
– تولید لایه ها و تنظیم خواص آنها
– تعیین لایه جاری و حذف لایه ها
– تنظیم خواص اشیا با لایه جاری
– پنهان کردن اشیا در صفحه نمایش
– تنظیم حالتهای مختلف لایه ها
– ذخیره و بازیابی خواص و حالات لایه ها
– ایجاد فیلتر و انتخاب نام لایه ها
– سایر شرایط ایجاد فیلتر جهت انتخاب لایه ها
– بازگشت به حالت قبلی لایه ها
– مفاهیم تکمیلی در رابطه با لایه ها
فصل دهم : بررسی دستورات مربوط به تولید و ویرایش متن
– متنهای تک سطری
– سبکهای متن
– تولید متنهای چند سطری
– معرفی سربرگ Text Editor
– ویرایش متن
– ترتیب گذاری و ایجاد بالت
– تنظیمات پاراگراف و کاربرد Tab
– ایجاد و اصلاح یک جدول
– ویرایش خانه های جدول
– کاربرد فیلدها
– مقیاس دهی به متن
– وارد کردن اطلاعات از منابع خارج اتوکد
– جایگزین کردن متن
فصل یازدهم : آشنایی با دستورات تکمیلی در ویرایش اشیا (بخش اول)
– آرایه های متعامد
– آرایه های قطبی
– آرایه های مبتنی بر مسیر
– تغییر طول و زاویه اشیا
– تغییر طول خطوط و منحنی های باز
– برش دادن و امتداد دادن اشیا
– حذف نمودن قسمتی از یک شئ و ایجاد شکست
– اتصال اشیای هم راستا
فصل دوازدهم : آشنایی با دستورات تکمیلی در ویرایش اشیا (بخش دوم)
– گرد کردن گوشه ها
– پخ زدن گوشه ها
– متلاشی نمودن اشیا
– یکسان نمودن خواص اشیا
– ترتیب قرارگیری اشیا
– ویرایش خطوط چند لایه و چند خطی ها
– ویرایش اجزای چند خطی
عناوین سطح پیشرفته:
فصل اول : بررسی مباحث ایجاد هاشور و طیف رنگ
– هاشورزنی ناحیه ای از ترسیم
– تعیین مشخصات هاشور
– استفاده از خاصیت Associative
– سایر تنظیمات هاشور
فصل دوم : آشنایی با نحوه ایجاد بلوک و کاربرد آن
– ایجاد بلوک
– ایجاد بلوک در قالب یک فایل
– وارد کردن بلوک در ترسیم
– افزودن بلوکها به Tool Palettes
– فعال سازی بخشی از یک بلوک جهت جابجایی و چرخش
– فعال سازی بخشی از یک بلوک جهت Stretch
– تعیین وضعیتهای دید مختلف
– کاربرد جدول Look up
فصل سوم : بررسی نحوه اندازه گذاری اجزای ترسیم
– معرفی ویژگی های اندازه گذاری
– اندازه گذاری پویا
– اندازه گذاری خطی و مورب
– اندازه گذاری مختصات
– اندازه گذاری دایره وکمان
– اندازه گذاری زاویه ای
فصل چهارم : بررسی سایر دستورات موجود در پنل Dimensions
– ایجاد اندازه گذاری های متوالی
– اندازه گذاری سریع
– ایجاد فاصله ، شکست و پله در اندازه گذاری
– ایجاد تلرانس
– بازبینی اندازها
– ویرایش اجزای اندازه
– اندازه گذاری وابسته
– افزودن عناصر تو ضیحی توسط فرمان Quick Leader
– افزودن عناصر توضیحی توسط فرمان Multileader
– ویرایش عناصر توضیحی
فصل پنجم : نحوه استفاده از سبک های اندازه گذاری
– تولید و ویرایش سبکهای اندازه گذاری
– کنترل اندازه متغیر ها
– بروز رسانی اندازه ها
– تنظیم خطوط در اندازه گذاری
– تنظیم پیکانها و علائم در اندازه گذاری
– تنظیم متن اندازه
– چگونگی قرارگیری اجزای اندازه
– تنظیم واحدهای اولیه و جایگزین
– تنظیم متغیر های مربوط به تلرانس
– مقایسه سبکهای اندازه گذاری
فصل ششم : بررسی نحوه قیدگذاری اشیا
– آشنایی با مفهوم قیدگذاری
– قید گذاری خطوط
– سایر دستورات قید گذاری
– قید گذاری اندازه ها
– معرفی پنجره تنظیمات Constraint Settings
– قیدگذاری اتوماتیک

آموزش اتوکد
فصل هفتم : آشنایی با نحوه کار در فضای کاغذ
– آشنایی با فضای کاغذ و ایجاد یک Layout جدید
– کار با Layout ها
– ایجاد دریچه های دید (Viewports)
– ایجاد دریچه های دید به اشکال دلخواه
– ایجاد دریچه های دید در فضای مدل
– همتراز کردن اشیا در دریچه های دید مختلف
– کار با لایه ها در دریچه های دید
– ایجاد یک نمای پایه
– ایجاد و ویرایش نماهای Projected، Section و Detail
فصل هشتم : بررسی نحوه مدیریت مجموعه Sheet
– ایجاد یک Sheet set
– نمایش و ویرایش یک مجموعه Sheet
– قراردادن یک نما روی یک Sheet
– افزودن بلوک راهنما به نمای مورد نظر
– ایجاد یک جدول لیست Sheet
– آرشیو نمودن یک مجموعه Sheet
– انتشار یک مجموعه Sheet
فصل نهم : آشنایی با نحوه چاپ ترسیمات
– مدیریت تنظیمات صفحه (Page Setup)
– ویرایش و تخصیص Page Setup به یک Layout
– تعریف یک چاپگر جدید
– ویرایش پیکربندی چاپگر
– ایجاد جدول سبک چاپ
– ایجاد سبکهای چاپ در جدول مورد نظر
– کاربرد سبکهای چاپ
فصل دهم : Xref ها (مراجع خارجی)
– Xref ها یا مراجع خارجی
– نحوه به کارگیری Xref ها
– برش زدن Xref ها
– ویرایش Xref ها
– کار با عکسها
فصل یازدهم : تنظیمات عمومی اتوکد
– تنظیم مسیرهای جستجو، محل و نام فایل های ویژه
– تنظیمات صفحه نمایش
– تنظیمات چاپ و ارسال فایل ها
– تنظیمات سیستم
– اولویتهای تعیین شده توسط کاربر
– تنظیم راهنماهای ترسیم
– تنظیمات نحوه انتخاب اشیا
– تنظیمات پروفایل ها
فصل دوازدهم : بررسی مفاهیم تکمیلی
– سفارشی کردن Ribbon ها
– تعریف کلید های میانبر
– ابزار Quickcalc (ماشین حساب)
– تعریف یک استاندارد جدید
– بازبینی استانداردها
– یکسان کردن لایه های دور ترسیم
– بازکردن و بارگذاری ترسیم در نمای انتخابی

خرید آموزش اتوکد 2016

قیمت پشت جلد مجموعه آموزشی: 24800 تومان

سفارش محصول و پرداخت آنلاین با مبلغ 21800 تومان:

Online بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی مکانیک

توجه 1: شرکت مکانیک نوین دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد (بالا و سمت چپ صفحه). در صورتی که در مورد نحوه خرید محصولات سوالی دارید می توانید با واحد فروش مکانیک نوین با شماره تلفن 02166573993 تماس حاصل فرمایید. همچنین برای اطلاعات بیشتر توصیه می کنیم از صفحه راهنمای خرید بازدید فرمایید.

توجه 2: در صورت تمایل می توانید به جای پرداخت آنلاین، مبلغ سفارش مورد نظر را از روش کارت به کارت پرداخت فرمایید. شماره کارت های مورد نظر در صفحه راهنمای خرید قابل مشاهده می باشند.

استفاده از روش پرداخت آنلاین موجب هزینه کمتر سفارش و پست شده و زمان رسیدن محصول را کاهش می دهد. جهت اطلاعات بیشتر به صفحه راهنمای خرید مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: فروشگاه مکانیک نوین در حال طی مراحل لازم جهت اخذ نماد اعتماد الکترونیک می باشد.

اخبار و اطلاعیه ها

ویرایش جدید آموزش Fluent و آموزش Abaqus 6.14 آماده شد!

آموزش ابر نقاط و مهندسی معکوس در کتیا آماده شد!

آموزش جامع و کاربردی Ansys Workbench آماده شد!

خرید حضوری محصولات مکانیک نوین از نمایندگی های سراسر کشور ممکن گردید!

آموزش تصویری ریاضی 2 دانشگاهی آماده شد. (92/06/14)

آموزش جامع آباکوس آماده شد!

آموزش تحلیل سازه ها و آموزش مکانیک خاک به وب سایت عمران نوین افزوده شد!

تصویر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به محصولات مکانیک نوین در سایت قرار گرفت!

نماد اعتماد الکترونیک به وب سایت مکانیک نوین اعطاء گردید!

آموزش ماشینکاری در کتیا آماده شد!

 

 

قوانین فروشگاه

توجه 1- تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است 2-براساس ماده 23 قانون حمايت حقوق مولفان، کليه آثار ارائه شده در اين وب‌سايت با مجوز از صاحب امتياز اثر مي‌‌باشد/" کليه محصولات فرهنگي درسايت اين فروشگاه با هلوگرام وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي به فروش مي‌رسد. 3-قيمت کليه کالاها در سايت بروز ميباشد. 4-در صورت باز نشدن بسته های ارسال شده، مشتری سفارش دهنده تا یک هفته امکان انصراف از خرید و بازگرداندن محصول را دارد.

آموزش solidworks 2016